fbpx
bannerpoly.jpg
bannerpoly.jpg
bannerpoly.jpg
bannerpoly.jpg
previous arrow
next arrow

 

สถานที่ตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

          ที่ตั้ง : เลขที่  42/20  ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.ตลาดเหนือ  อ.เมือง   จ.ภูเก็ต  83000

          โทรศัพท์ : 0-7622-4283

          โทรสาร :  0-7621-2741

          Website  :  http://www.polyphuket.ac.th

          E–mail : datacenterThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.