fbpx
Slider

โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563

โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563

วันจันทร์, 29 มิถุนายน 2563 14:12
โครงการปฐมนิเทศและค่ายคุณธรรมนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการปฐมนิเทศและค่ายคุณธรรมนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

วันศุกร์, 26 มิถุนายน 2563 18:04
กิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ครบรอบ 27 ปี

กิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ครบรอบ 27 ปี

วันอังคาร, 16 มิถุนายน 2563 15:04
โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดี, 11 มิถุนายน 2563 14:41
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรแกนมัธยม ตามโครงการส่งเสริมอาชีพเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรแกนมัธยม ตามโครงการส่งเสริมอาชีพเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา

วันจันทร์, 08 มิถุนายน 2563 14:24
โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน Google Classroom

โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน Google Classroom

วันพฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2563 16:53
ร่วมวางพวงมาลา และพิธีสดุดีท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2563

ร่วมวางพวงมาลา และพิธีสดุดีท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2563

วันศุกร์, 13 มีนาคม 2563 15:37
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธ, 04 มีนาคม 2563 17:25
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ ปีการศึกษา 2562

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ ปีการศึกษา 2562

วันจันทร์, 02 มีนาคม 2563 15:37
ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย พร้อมบรรยายพิเศษ โครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ(เฉพาะทาง) เพื่อการมีงานทำ

ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย พร้อมบรรยายพิเศษ โครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ(เฉพาะทาง) เพื่อการมีงานทำ

วันจันทร์, 17 กุมภาพันธ์ 2563 18:35
โครงการ Open House เปิดบ้านสู่โลกอาชีพ (วันวิชาการ63)

โครงการ Open House เปิดบ้านสู่โลกอาชีพ (วันวิชาการ63)

วันศุกร์, 14 กุมภาพันธ์ 2563 17:25
การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

วันอังคาร, 11 กุมภาพันธ์ 2563 14:32
พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 7/2562

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 7/2562

วันเสาร์, 08 กุมภาพันธ์ 2563 20:22
โครงการกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติดสู่ความพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติดสู่ความพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2563

วันพุธ, 29 มกราคม 2563 17:42
โครงการเปิดโลกสัมมาชีพ "คนต่งห่อ" ครั้งที่ 3

โครงการเปิดโลกสัมมาชีพ "คนต่งห่อ" ครั้งที่ 3

วันอังคาร, 21 มกราคม 2563 16:51
การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต

การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต

วันพฤหัสบดี, 09 มกราคม 2563 14:32
กิจกรรมทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ วิถีไทย วิถีพุทธ พุทธศักราช 2563

กิจกรรมทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ วิถีไทย วิถีพุทธ พุทธศักราช 2563

วันอังคาร, 07 มกราคม 2563 13:22
พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 6/2562

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 6/2562

วันศุกร์, 27 ธันวาคม 2562 20:22
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ครั้งที่ 1/2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ครั้งที่ 1/2562

วันพฤหัสบดี, 26 ธันวาคม 2562 15:24
สุดยอดนวัตรกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2562

สุดยอดนวัตรกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธ, 18 ธันวาคม 2562 19:31
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดี, 05 ธันวาคม 2562 15:01
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว "ข้าวคลุกกะปิ" ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว "ข้าวคลุกกะปิ" ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธ, 04 ธันวาคม 2562 16:32
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธ, 04 ธันวาคม 2562 14:42
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562

วันอังคาร, 03 ธันวาคม 2562 16:42
พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562

วันอังคาร, 03 ธันวาคม 2562 15:42
ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และลูกเสือบริการร่วมบริการน้ำดื่มให้กับคณะลูกเสือจังหวัดภูเก็ต

ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และลูกเสือบริการร่วมบริการน้ำดื่มให้กับคณะลูกเสือจังหวัดภูเก็ต

วันจันทร์, 25 พฤศจิกายน 2562 16:30
โครงการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตนอกระบบในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนโรงเรียนเกาะสิเหร่

โครงการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตนอกระบบในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนโรงเรียนเกาะสิเหร่

วันจันทร์, 25 พฤศจิกายน 2562 15:06
โครงการถนนคนเดินในเขตเทศบาลเมืองกะทู้และลานเพลินถนนเด็กเดิน

โครงการถนนคนเดินในเขตเทศบาลเมืองกะทู้และลานเพลินถนนเด็กเดิน

วันจันทร์, 11 พฤศจิกายน 2562 15:30
« »

ผู้อำนวยการ
017528
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
220
153
482
13005
1326
7470
17528

Your IP: 3.236.172.187
2020-07-07 23:43
« »
« »

ข่าวการศึกษา จากครูวันดี