fbpx
bannerpoly.jpg
bannerpoly.jpg
bannerpoly.jpg
bannerpoly.jpg
previous arrow
next arrow

   

นายคัมภีร์ นิลวรรณ

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

081-5396445

   

นายปิยะพงศ์ มักอาน
ครูผู้ช่วย ทำหน้าที่

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

 

นายสุชาติ ตันตระสกุลวงศ์

ครู คศ.2 ทำหน้าที่

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

098-7248246

 

นางวิไลวรรณ ตันกองโกย
ครู คศ.2 ทำหน้าที่

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

0818941210

นางสาวสุภาพร ศิรินุพงศ์
ครู คศ.1 ทำหน้าที่

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

089-6581807