fbpx
Slider

เผยแพร่ให้สาธารณะชนเสนอแนะ วิจารณ์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดห้องปฏิบัติการช่างเสริมสวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เผยแพร่ให้สาธารณะชนเสนอแนะ วิจารณ์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดห้องปฏิบัติการช่างเสริมสวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันจันทร์, 16 พฤศจิกายน 2563 16:52
รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ ​ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ในการประชุมคณะ​รัฐมนตรี​อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2563

รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ ​ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ในการประชุมคณะ​รัฐมนตรี​อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2563

วันจันทร์, 02 พฤศจิกายน 2563 20:53
ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต เพื่อเตรียมความพร้อม รับ รมว.ศธ. ลงพื้นที่ ในการประชุม ครม.สัญจร

ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต เพื่อเตรียมความพร้อม รับ รมว.ศธ. ลงพื้นที่ ในการประชุม ครม.สัญจร

วันอาทิตย์, 01 พฤศจิกายน 2563 14:24
ออกหน่วยบริการชุมชน(ถนนคนเดินกะทู้)

ออกหน่วยบริการชุมชน(ถนนคนเดินกะทู้)

วันพฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2563 19:25
สัมมนาหลังฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 1/2563

สัมมนาหลังฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 1/2563

วันพฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2563 14:35
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ หลักสูตรงานบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์สปีดโบ๊ท

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ หลักสูตรงานบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์สปีดโบ๊ท

วันพฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2563 12:25
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันพุธ, 28 ตุลาคม 2563 13:06
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม กิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม กิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์, 23 ตุลาคม 2563 15:56
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันพุธ, 21 ตุลาคม 2563 19:29
การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4/2563

การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4/2563

วันอังคาร, 20 ตุลาคม 2563 14:53
กิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา"

กิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา"

วันเสาร์, 17 ตุลาคม 2563 18:57
โครงการนวสัมพันธ์ธุรกิจดิจิทัลกับสถานประกอบการ

โครงการนวสัมพันธ์ธุรกิจดิจิทัลกับสถานประกอบการ

วันพฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2563 13:33
โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย (กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพฯ ประจำปี 2563)

โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย (กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพฯ ประจำปี 2563)

วันพุธ, 14 ตุลาคม 2563 18:23
พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอังคาร, 13 ตุลาคม 2563 20:36
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอังคาร, 13 ตุลาคม 2563 09:56
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอังคาร, 13 ตุลาคม 2563 07:25
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่สอน (ครูสาขางานไฟฟ้ากำลัง)

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่สอน (ครูสาขางานไฟฟ้ากำลัง)

วันอังคาร, 06 ตุลาคม 2563 16:10
ประกาศปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ

ประกาศปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ

วันศุกร์, 02 ตุลาคม 2563 17:45
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดี, 01 ตุลาคม 2563 15:16
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่สอน (ครูสาขางานไฟฟ้ากำลัง)

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่สอน (ครูสาขางานไฟฟ้ากำลัง)

วันจันทร์, 28 กันยายน 2563 15:30
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

วันศุกร์, 25 กันยายน 2563 14:36
ขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ประจำปี 2563

ขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ประจำปี 2563

วันพุธ, 23 กันยายน 2563 17:09
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ออกบริการอาชีพและวิชาชีพแก่ชุมชน(ศูนย์ที่ 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกะทู้)

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ออกบริการอาชีพและวิชาชีพแก่ชุมชน(ศูนย์ที่ 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกะทู้)

วันอาทิตย์, 20 กันยายน 2563 13:09
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ออกบริการอาชีพและวิชาชีพแก่ชุมชน(ศูนย์ที่ 1 โรงเรียนกะทู้วิทยา)

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ออกบริการอาชีพและวิชาชีพแก่ชุมชน(ศูนย์ที่ 1 โรงเรียนกะทู้วิทยา)

วันเสาร์, 12 กันยายน 2563 14:16
พิธีเชิดชูเกียรติสถานประกอบการและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ประจำปีงบประมาณ 2563

พิธีเชิดชูเกียรติสถานประกอบการและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันพฤหัสบดี, 10 กันยายน 2563 11:08
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและประยุกต์ใช้แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์(e-Portfolio) จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับครูอาชีวศึกษา ระดับพื้นฐาน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและประยุกต์ใช้แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์(e-Portfolio) จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับครูอาชีวศึกษา ระดับพื้นฐาน

วันพุธ, 09 กันยายน 2563 21:42
โครงการศิลปินน้อย ครั้งที่ 11 (สัปดาห์ที่ 10)

โครงการศิลปินน้อย ครั้งที่ 11 (สัปดาห์ที่ 10)

วันเสาร์, 05 กันยายน 2563 13:41
« »

รายการประชาสัมพันธ์(ทั้งหมด)

ผู้อำนวยการ
00097796
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
478
555
2016
89425
14929
21730
97796

Your IP: 3.238.147.211
2020-11-25 20:52
« »
« »
« »

ข่าวการศึกษา จากครูวันดี