fbpx
Slider

เผยแพร่ให้สาธารณะชนเสนอแนะ วิจารณ์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดห้องปฏิบัติการช่างเสริมสวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่2)

เผยแพร่ให้สาธารณะชนเสนอแนะ วิจารณ์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดห้องปฏิบัติการช่างเสริมสวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่2)

วันพุธ, 20 มกราคม 2564 08:54
ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ 7-20 มกราคม 2564

ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ 7-20 มกราคม 2564

วันพุธ, 06 มกราคม 2564 15:11
ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ 28 ธันวาคม 63 - 3 มกราคม 2564

ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ 28 ธันวาคม 63 - 3 มกราคม 2564

วันศุกร์, 25 ธันวาคม 2563 16:17
ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ 23-25 ธันวาคม 2563

ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ 23-25 ธันวาคม 2563

วันอังคาร, 22 ธันวาคม 2563 22:37
โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2563 13:57
การประชุมมจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาร่วมกับบสถานประกอบการชั้นนำ

การประชุมมจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาร่วมกับบสถานประกอบการชั้นนำ

วันพฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2563 19:22
พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563

วันพุธ, 25 พฤศจิกายน 2563 14:55
เผยแพร่ให้สาธารณะชนเสนอแนะ วิจารณ์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดห้องปฏิบัติการช่างเสริมสวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เผยแพร่ให้สาธารณะชนเสนอแนะ วิจารณ์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดห้องปฏิบัติการช่างเสริมสวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันจันทร์, 16 พฤศจิกายน 2563 16:52
แก้กิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แก้กิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2563 17:32
โครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ กิจกรรมพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ กิจกรรมพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2563

วันศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2563 15:20
รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ ​ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ในการประชุมคณะ​รัฐมนตรี​อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2563

รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ ​ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ในการประชุมคณะ​รัฐมนตรี​อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2563

วันจันทร์, 02 พฤศจิกายน 2563 20:53
ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต เพื่อเตรียมความพร้อม รับ รมว.ศธ. ลงพื้นที่ ในการประชุม ครม.สัญจร

ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต เพื่อเตรียมความพร้อม รับ รมว.ศธ. ลงพื้นที่ ในการประชุม ครม.สัญจร

วันอาทิตย์, 01 พฤศจิกายน 2563 14:24
ออกหน่วยบริการชุมชน(ถนนคนเดินกะทู้)

ออกหน่วยบริการชุมชน(ถนนคนเดินกะทู้)

วันพฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2563 19:25
สัมมนาหลังฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 1/2563

สัมมนาหลังฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 1/2563

วันพฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2563 14:35
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ หลักสูตรงานบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์สปีดโบ๊ท

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ หลักสูตรงานบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์สปีดโบ๊ท

วันพฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2563 12:25
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันพุธ, 28 ตุลาคม 2563 13:06
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม กิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม กิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์, 23 ตุลาคม 2563 15:56
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันพุธ, 21 ตุลาคม 2563 19:29
การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4/2563

การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4/2563

วันอังคาร, 20 ตุลาคม 2563 14:53
กิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา"

กิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา"

วันเสาร์, 17 ตุลาคม 2563 18:57
โครงการนวสัมพันธ์ธุรกิจดิจิทัลกับสถานประกอบการ

โครงการนวสัมพันธ์ธุรกิจดิจิทัลกับสถานประกอบการ

วันพฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2563 13:33
โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย (กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพฯ ประจำปี 2563)

โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย (กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพฯ ประจำปี 2563)

วันพุธ, 14 ตุลาคม 2563 18:23
พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอังคาร, 13 ตุลาคม 2563 20:36
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอังคาร, 13 ตุลาคม 2563 09:56
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอังคาร, 13 ตุลาคม 2563 07:25
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่สอน (ครูสาขางานไฟฟ้ากำลัง)

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่สอน (ครูสาขางานไฟฟ้ากำลัง)

วันอังคาร, 06 ตุลาคม 2563 16:10
ประกาศปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ 19-22 ตุลาคม 2563

ประกาศปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ 19-22 ตุลาคม 2563

วันศุกร์, 02 ตุลาคม 2563 17:45
« »

รายการประชาสัมพันธ์(ทั้งหมด)

ผู้อำนวยการ
00152627
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
740
972
1712
143561
740
18826
152627

Your IP: 3.235.108.188
2021-03-01 20:11
« »
« »
« »

ข่าวการศึกษา จากครูวันดี